CBD i Opsesivno-kompulsivni poremećaj

Opsesivno-kompulsivni poremećaj (OKP) je hronični onesposobljavajući poremećaj koji karakteriše pojava opsesivnih misli i kompulsivnih radnji.

Opsesije predstavljaju misli, slike, impulse i potrebe koje se nameću u misaoni tok i stvaraju anksioznost i napetost.

Osoba sa OKP obavlja radnje koje doživljava kao nametnute i neprijatne, a ako se usprotivi tom porivu, strah, strepnja i osećanje krivice se intenziviraju.

Izvršenje prisilne radnje donosi privremeno rasterećenje i smanjenje napetosti i strepnje, ali se potreba za ponavljanjem prisilnih radnji ubrzo opet javlja.

Prema brojnim istraživanjima, OKP danas spada u jedan od najčešćih psihičkih poremećaja od kojeg pati 2,5% stanovništva.

Opsesivno-kompulsivni poremećaj jednako je prisutan i kod muškarca i kod žena, a obično počinje u detinjstvu, adolescenciji ili ranom odraslom dobu.

Mnogi od nas imaju svoje male svakodnevne rituale, ali oni ponekad poprime svoj poseban tok - zaključavanje vrata uvek na isti način, serviranje hrane na poseban način, brojanje koraka itd..

Za neke ljude, ovakvi rituali mogu izmaći kontroli i njihovim životima ovlada stalna briga o malim stvarima i potreba za izvođenjem beskrajnih ritualnih radnji.

Najčešći simptomi OKP su:

Zaokupljenost detaljima, pravilima, listama, organizacijom itd.;

Nesposobnost življenja u trenutku

Perfekcionizam;

Ritualne radnje- izvođenje radnji po posebnom redosledu ili u ponavljanom broju puta;

Proveravanje već završenih radnji

Uređivanje i slaganje predmeta na određeni način;

Nemogućnost odbacivanja istrošenih ili bezvrednih predmeta.

Naučna istraživanja su još u toku i za sada ih je malo.

Međutim, postoje dokazi da CBD ulje može pomoći osobama sa OKP.

Studija iz 2019. pokazuje da CBD i ostali kanabinoidi smanjuju simptome kao što su anksioznost, strah i određena ponašanja koja su karakteristična za OKP.

Nekoliko dokaza ukazuje na povezanost između endokanabionoidnog sistema i OKP.

Endokanabinoidni sistem (ECS) nalazi se u našem organizmu i odgovoran je za održavanje ravnoteže u celom telu.

Ovaj sistem se u velikoj meri sastoji od CB1 i CB2 receptora, a neurotransmiteri koje ovaj sistem koristi za komunikaciju nazivaju se endokanabinoidi.

CB1 receptori nalaze se u velikoj meri u delovima mozga za koje se smatra da su odgovorni za nastanak OKP, uključujući prefrontalni korteks, bazalne ganglije, hipokampus i amigdalu.

Prekliničke studije na životinjama sugerišu da endokanabinoidna signalizacija može uticati na neurokognitivne funkcije relevantne za OKP, uključujući smanjenje straha i ravnotežu između strategija usmerenih ka cilju i uobičajenih strategija delovanja.

CBD ulje može poboljšati simptome anksioznosti, straha i opsesivno-kompulsivnog ponašanja.

Odnos između kanabinoida, anksioznosti i straha bio je od posebnog interesa u istraživanjima.

U studijama kontrole zdravlja, CBD je oslabio odgovor amigdale na stimulanse koji izazivaju strah.

U laboratorijskim uslovima pokazalo se da CBD smanjuje eksperimentalno izazvanu anksioznost i smanjuje strah kod odraslih osoba.

Iako je CBD ulje sasvim sigurno za korišćenje, kada su u pitanju simptomi OKP, savetujemo da se konsultujete sa lekarom pre nego što odlučite da počnete sa korišćenjem CBD ulja.

KUPI VEĆ SAD