Gramina Konoplja

SEME KONOPLJE OLJUŠTENO

350.00 RSD

 

Oljušteno seme konoplje (100g), ima prijatan orašasti ukus, nalik suncokretu ili lešniku.  

Seme je oljušteno u specijalnim mašinama bez podizanja temperature i na taj način su sačuvani svi visoko vredni sastojci.

Sadrži 10g lako svarljivih biljnih proteina, 9g Omega-6, 3g Omega-3 i 1,5g Omega 9 nezasićenih masnih kiselina u samo 3 supene kašike (30g).

 

 

На основу члана 60. став 5. Закона о психоактивним контролисаним супстанцама („Службени гласник РС”, број 99/10),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси
 
ПРАВИЛНИК
о условима за гајење конопље
"Службени гласник РС", број 64 од 24. јула 2013.

 

Члан 3.

Услов за добијање дозволе за гајење конопље ради производње влакана, производње семена за исхрану животиња, прераде, испитивања квалитета семена, као и његовог промета за правно или физичко лице је да за сетву користи семе конопље које произведено, дорађено, упаковано, декларисано и обележено у складу са законом којим се уређује семе.

Услов за добијање дозволе за гајење конопље ради производње семена за даље размножавање за правно лице или предузетника је да је уписано у Регистар произвођача семена, расада, мицелија јестивих и лековитих гљива у складу са законом којим се уређује семе. 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2013/64/4/reg

 

 

TAKOĐE VAM SE MOGU DOPASTI I SLEDEĆI PROIZVODI

VEĆ PREGLEDANI PROIZVODI